Kasta

Z Formicopedia

Kasta jest to pewna grupa mrówek w obrębie kolonii różniąca się od pozostałych rozmiarem i pełnionymi w gnieździe funkcjami.

Zobacz również

Dymorfizm

inne
Drukuj lub eksportuj